Tuesday, 29 March 2011

serba sedikit mengenai jizyah dan usyur

Jizyah: cukai yang dikenakan kepada orang kafir dhimmi yang meminta pertolongan daripada negara Islam

Usyur: cukai yang dikenakan kepada orang kafir dhimmi sebanyak 5% dan kafir harbi 10% bagi mereka yang ingin berdagang di wilayah negara Islam.

No comments:

Post a Comment